YEKA UGWAYI

YEKA UGWAYI Bonke abantu bayakutshela ukuthi yeka ugwayi kodwa ukuthola kunzima ukuwuyeka, bafaka izitikha ezingalweni zakho ngoba bethi bazama ukukusiza ukuthi uwuyeke kodwa nazo azikusizi ngalutho, kuningi nje abakwenzayo ngoba bezama ukukusiza. Abanye badla oshephisi ababizayo kanye noswidi abaneminti ngoba bezama ukuwuyeka. Kodwa esikwaziyo sonke nokunzima kakhulu ukuthi ugwayi uyabiza nangaphandle nje kokubiza kwawo kufanele…

Read More

NEW ARRIVALS NOW IN STOCK!!!!!!!!

BAM’S CANNOLI BIRTHDAY 100ML 3MG R320                         Birthday Cannoli A delicious cannoli e-juice encasing Vanilla Frosting while generously rolled over colourful Sprinkles and topped with Whipped Cream!   BAM’S CANNOLI CAPTAIN 100ML 3MG R320                    …

Read More